ASAHISEIHAN

Open Menu

every other week on Mainichi Shimbun Osaka.

From the October 11, 2018 issue to the December 20, 2019 issue, it was published 27 times in total, every other week on Mainichi Shimbun Osaka. 

Article / Hirokazu Matsui (Mainichi Newspapers Evening Editor-in-Chief)
Design / Tamotsu Shimada (SHIMADA DESIGN INC.)
Photo / Ai Kawahira, Yoshiyasu Suzuka, Michiko Morizono, Hirokazu Matsui, Naohiro Yamada, Yoshiyuki Hirakawa, Ryoichi Mochizuki, Shinji Kako, Kentaro Ikushima, Hironobu Iwamoto.

* This articles are posted with the permission of the Mainichi Shimbun Osaka Headquarters.

Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Hatena Bookmarks
Pinterest
Pocket
Evernote
Feedly
Send to LINE